pranki_darba_vieta_ka_izjokot_kkolegus (2)

idejas kolēģu izjokošanai - koks ar acīm